Zo zal een polyarteritis met aantasting van de nieren en de hersenen een totaal ander beeld geven dan wanneer enkel de huid aangetast. Enkele vormen van vasculitis Klassieke poly-arteritis nodosa dit is een necrotiserende (plaatselijk afsterven van weefsel) vasculitis van de kleine en middelgrote arteries. Typisch is aantasting van de nieren en inwendige organen, maar ook spieren en gewrichten en in principe alle organen van het lichaam kunnen aangetast worden. De gemiddelde leeftijd bij het begin van de ziekte is 45 jaar en de ziekte komt bijna drie keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Allergische angiitis en granulomatose (Churg-Strauss syndroom) Onderscheidt zich van poly- arteritis nodosa door een frequentere aantasting van de longvaten, door een vasculitis van meer soorten bloedvaten en door vorming van granulomen (granulatiegezwel) in en rond de bloedvaten. Dit alles gaat gepaard met ernstige astma, een verhoogd aantal eosinofielen (soort witte bloedcel die een rol speelt bij allergieën) in het bloed en infiltratie van eosinofielen in de weefsels. De ziekte komt op ongeveer dezelfde leeftijd voor als poly- arteritis nodosa en komt iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Intensieve behandeling is meestal aangewezen. De ernst en het ziektebeeld van een vasculitis zullen in grote mate afhangen van de organen in dewelke de bloedvaten ontstoken zijn. Dit orgaan zal uiteraard mee aangetast zijn.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er verschillende indelingen bestaan. Het is onmogelijk hier alle vasculitiden te beschrijven. Voor de volledigheid geven we toch een volledige classificatie. We kozen én van de meest klassieke, namelijk die van Cupps en fauci (National Institute of health, usa). Oorzaken van vasculitis, hoewel de eigenlijke oorzaak van de meeste vasculitiden nog onbekend is, weet men dat bestanddelen in het bloed, soms de oorzaak van vasculitis kunnen zijn. Een belangrijke oorzaak zijn immuuncomplexen. Dit zijn antistoffen gebonden aan antigenen die ronddwarrelen in het bloed, en zich op of in de wand van kleine bloedvaten kunnen afzetten, waar ze ontsteking veroorzaken. Dergelijke immuuncomplexen kunnen bestaan uit virussen of delen van virussen en normale antistoffen, maar ook uit auto- antistoffen die dan eigen antigenen binden. Ook reumafactor afvallen komt dikwijls voor kosten in immuuncomplexen. Soms kunnen auto- antistoffen rechtstreeks de bloedvatwand aanvallen.

Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten) gezondheid


Vasculitis betekent ontsteking van de bloedvaten. De bloedvaten dienen om het bloed vanuit het hart naar de weefsels te brengen, daar zuurstof ziet en voedingsbestanddelen af te geven en dan het bloed terug naar het hart te voeren. In een tweede omloop wordt het bloed vanuit het hart naar de longen gepompt, daar krijgt het verse zuurstof in de haarvaten van de longen en keert dan terug naar het hart. Bloedvaten die het bloed wegvoeren vanuit het hart noemt men slagaders of arteries, bloedvaten die het bloed terugvoeren naar het hart noemt men aders of venen. Als we vertrekken vanuit het hart, kunnen we de bloedvaten indelen in de grote arteries, de middelgrote en kleine arteries, de haarvaten, de kleine venen en de grote venen. Het type vasculitis zal afhangen van het soort bloedvat dat aangetast wordt, maar ook van de oorzaak (meestal onbekend) en van de wijze van ontsteking. Alles samen leidt dit tot een heel grote verscheidenheid in ziektepatronen, die moeilijk te classificeren zijn en dikwijls nog in elkaar overlopen.

Vasculitis ( ontsteking van de vaten)


Bij de man komt een blaasontsteking minder vaak voor (want hij heeft een langere plasbuis en dus een wat minder 'bereikbare' blaas). Als een man een blaasontsteking krijgt, dan is er vaak meer aan de hand: (blaas-)stenen, prostaatvergroting, etc. Ook leidt een blaasontsteking bij de man vaak tot een prostaatontsteking of een bijbalontsteking. Blaasstenen ontstaan meestal niet in de blaas zelf. Het zijn vaak nierstenen, die via de urineleider in de blaas terecht gekomen zijn. Hoewel die relatief kleine stenen, in verhouding tot de breedte van de plasbuis, normaliter gemakkelijk worden uitgeplast, kan het vórkomen dat ze, bijvoorbeeld door een vergrote, in de weg zittende prostaat, de blaas niet uit kunnen en groter worden (aangroeien). Blaasstenen komen vooral bij mannen voor. Een blaassteen kan als het ware geïmpregneerd zijn met bacteriën, zodat een blaasontsteking slechts kan genezen als de blaassteen is verwijderd. Interstitiële cystitis, ook wel 'blaaspijnsyndroom' of kortweg 'ic' genoemd, is een nog grotendeels onbegrepen ziekte van de blaas die gepaard gaat met verschijnselen van een blaasontsteking, vaak plassen, pijn in de onderbuik en soms bloed in de urine, terwijl geen sprake is van een bacteriële.

bloedvaten ontsteking

Hoewel zoiets toch een alarmerend teken is, gaan veel mensen die bloed in de urine zien hiermee niet direct naar de dokter; de bloeding houdt vaak vanzelf weer op, en het kan weken tot maanden 'rustig' blijven - de tumor groeit echter in de tussentijd. Zolang de kanker beperkt blijft tot de binnenbekleding kan. Meestal relatief gemakkelijk worden verwijderd. Het komt echter geregeld weer terug, zodat regelmatige controles gedurende jaren noodzakelijk zijn. Indien de blaaskanker niet behandeld wordt, dan kan het dieper in de blaaswand doorgroeien, en ook uitzaaien, bijvoorbeeld naar de lymfeklieren. Als het zover komt, dan wordt een behandeling uiteraard moeilijker. De binnenbekleding van de blaas is van het zelfde type als dat accessoires van de urineleiders en het nierbekken.

Bij controles wegens een blaastumor zullen dan ook vaak foto's van nieren en urinewegen worden gemaakt om zeker te zijn dat ook daar geen tumoren zijn ontstaan. Een infectie van de blaas behoort tot de meest voorkomende infecties bij de mens. Bacteriën komen gemakkelijk via de plasbuis in de blaas, vooral bij de vrouw (die van nature een korte plasbuis heeft). Normaliter worden de bacteriën met de urine weer gemakkelijk uit de blaas gespoeld, maar in sommige gevallen (weinig drinken/plassen, veel bacteriën, agressieve bacteriën, verminderde weerstand tijdens griep) kan toch een infectie ontstaan. Het zijn meestal 'eigen' bacteriën (bijvoorbeeld uit het darmkanaal) maar er kunnen natuurlijk ook 'vreemde' bacteriën (geslachtsziekten) in het spel zijn.

Laryngitis is een ontsteking van het


Door persen wordt weliswaar de druk op de blaas verhoogd, en dus de urinestraal krachtiger gemaakt, maar tevens wordt ook de plasbuis erdoor wat samengeknepen, waardoor de urine moeilijker de blaas uit komt. Daarom heeft de natuur de blaas zelf een spierlaag gegeven om zo de urine efficiënt uit de blaas te verwijderen. Tegelijkertijd moet echter ook de sluitspier van de blaas, die zich om de plasbuis bevindt, worden ontspannen: als je de kraan niet open zet, dan komt er niets uit. Gelukkig hoeven we daar bij het plassen niet bij na te denken; alles gebeurt automatisch en wordt vanuit het ruggemerg geregeld. Hèt gevoelige plekje in de blaas is het driehoekje tussen de plasbuis en de beide urineleiders, het trigonum. Op een gegeven moment wordt de blaas zo vol dat ook dit gebiedje iets wordt uitgerekt; u krijgt dan, via de gevoelszenuwen in dit driehoekje, een seintje dat de blaas vol begint te worden.

Naarmate de blaas voller wordt zullen de signalen steeds heftiger worden om u ertoe te bewegen de blaas te legen; als u zich echter blijft verzetten (of, bijvoorbeeld na een alcoholrijk feestje, niet wakker wordt) zal het regelcentrum in het ruggemerg op een gegeven moment. Babies plassen altijd volautomatisch; pas op latere leeftijd leren we de signalen van de blaas te begrijpen en worden we zindelijk. Ziekten en Klachten, ziekten van de blaas kunnen worden verdeeld in een aantal categoriën: ziekten van de blaas zelf. Bij kwaadaardige tumoren van de blaas is er sprake van kanker van de binnenbekleding van de blaas. Deze zogenaamde poliepen zien er meestal uit als paddestoelen (met een steeltje). Ook goedaardige poliepen komen wel in de blaas voor, maar eigenlijk alleen bij jonge mensen (onder de twintig). Blaaskanker verraadt zich meestal doordat het fragiele kankerweefsel gemakkelijk bloedt, resulterend in een rode verkleuring van de urine.

Verhoogde lymfocyten en iets

Blijkbaar was het in de evolutie belangrijk dat wij op deze wijze de urine konden bewaren; waarschijnlijk zouden we in de natuur door voortdurend verlies van urine een te gemakkelijk op te sporen prooi zijn geweest voor roofdieren. Een tweede belangrijke functie van de blaas is grapefruit het uitdrijven van de opgeslagen urine, zodra daar een gelegenheid (bijvoorbeeld een toilet) voor. Om dit vlot te laten gebeuren is de blaaswand voorzien van een spierlaag, die in staat is zichzelf, de blaas dus, tot een klein balletje samen te knijpen. Het legen van de blaas lijkt een eenvoudig gebeuren, maar dat is het niet. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gebeurt. Niet door de buikspieren. Persen (dus: de buikspieren aanspannen) is eigenlijk vrij ineffeciënt vanuit het oogpunt van blaaslediging.

bloedvaten ontsteking

Medische termen - 16 - muhahaha

Overigens is de plasbuis bij de vrouw (die heeft immers geen penis) tamelijk kort: slechts enkele centimeters. Van beide kanten komen diverse bloedvaten om de blaas van welke bloed te voorzien, zodat het orgaan, in noodgevallen - bijvoorbeeld na een ongeval -, best een paar bloedvaten kan missen voordat er problemen ontstaan. Ook de zenuwvoorziening is ruim; er loopt een heel netwerk van kleine zenuwtjes naar de blaas toe èn er vanaf. Zelfs is er voorzien in een aantal zenuwcellen ter plaatse, zodat een gedeelte van de besturing van de blaas ter plekke wordt geregeld. Functie, de urineblaas is een relatief simpel orgaan. De urine, die door de nieren wordt geproduceerd, wordt via de urineleiders naar de blaas getransporteerd om daar tijdelijk te worden opgeslagen. De blaas fungeert dus als een tijdelijke opslagruimte voor urine, zodat wij mensen niet de gehele dag urine verliezen.

Ze lopen eigenlijk schuin door de blaaswand heen, zodat ze, als de blaas voller wordt een beetje plat gedrukt worden; op die manier wordt een soort ventiel gevormd dat verhinderd dat urine kan terugstromen naar de nier. De inmonding van de urineleiders ligt vrij laag in de blaas, vlakbij de uitgang. Er ziet ontstaat zo een soort driehoekje (. Latijn: trigonum ) met op de punten respectievelijk de beide openingen van de urineleiders en de blaasuitgang, oftewel het begin van de plasbuis (. Hoewel de blaas onder aan de buik ligt, ligt hij er eigenlijk niet in : met de darmen heeft de blaas niets te maken, en het is mogelijk om operatief de blaas open te maken zonder de buikholte zelf te hoeven openen. Bij de man loopt de endeldarm direct achter de blaas langs, terwijl de prostaat vlak eronder is gemonteerd, om de plasbuis heen. Bij de vrouw ligt uiteraard de baarmoeder (. Latijn: uterus ) en schede latijn: vagina ) tussen blaas en endeldarm.

1500 kcal dieet mens en gezondheid: dieet

Sunday 6 may, site map, browse the recepten urolog website, alles wat u altijd al over de prostaat wilde weten. Heldere antwoorden op veelgestelde vragen, geschreven door urolog redacteur en uroloog joop noordzij. Bestel het boek via m, e-mail urolog, blaas. Anatomie, de urineblaas is min of meer bolvormig en bevindt zich, aan het eind van de twee urineleiders, onderaan de buik, achter het schaambeen. Vol kan de blaas gemiddeld zo'n 400. Urine bevatten; leeg is-ie niet veel groter dan een biljartbal. De beide urineleiders komen van de zijkant de blaas binnen.

Bloedvaten ontsteking
Rated 4/5 based on 663 reviews