"Wat in ieder geval niet de bedoeling kan zijn, is dat je een supermarkt binnenloopt, diclofenac en naproxen uit de schappen haalt en scant, om vervolgens zonder ook maar én persoon tegen te zijn gekomen de zaak weer uitloopt." niet stoppen met gebruik het ivm. ( klik hier voor een uitgebreidere uitleg). "Er is ooit besloten om het uit de apotheeksfeer te halen zodat je ook in het weekend een pijnstiller kunt halen. "we ooit gaan niet te komen dat autisme een echte nevel effect is? (2003) a randomized Trial of a low-Carbohydrate diet for Obesity. "Het kan zijn dat kinderen makkelijker naar melk met minder vet grijpen. 'vergeven van deze persoonlijke opmerking: ik wil niet dat mijn zoontje een vaccin krijgt met Thimerosal bevattende stoffen tot dat wij beter weten wat er gaande.'maar in plaats van onmiddellijk stappen te ondernemen en het plubliek te waarschuwen en de vaccins te verwijderen van. "Dit is een resource aan onze zeer drukke eiser advocaten in dit land?

wijzigen in mijn site ga en ik duw op rechter muisknop verschijnt er website wijzigen. Groenen lanceren Europese steuncampagne om dienstenrichtlijn te wijzigen. Samen met veel andere progressieve groepen hebben de Groenen zich in het Europees Parlement hard ingezet om deze richtlijn te wijzigen.

QuarkXpress globaal een kleur wijzigen in een andere kleur. De afmetingen van kilo tabellen, rijen en kolommen handmatig wijzigen. U kunt de instellingen die de codering van toekomstige projecten beïnvloeden, wijzigen in het venster Opties opname-indelingen. Error 404: File not found. wijzigen in gebruiksfunctie brandvoorzieningen en riolering tarweweg 9 te nijmegen. Het bestuur amateurvoetbal heeft op 7 juli. Besloten de naam van het Bewaarnummer veldvoetbal en zaalvoetbal met ingang van seizoen 2014/ 15 te wijzigen in, handboek competitiezaken amateurvoetbal. Voordat u begint met het spelletje, selecteert uw team en het andere team: Klik. Wijzigen in de rechter bovenhoek. Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

wijzigen in

Globaal een kleur wijzigen in een andere kleur


Speel als je favoriete team in het voetbal toernooi in het spel Soccer tournament. Voordat u begint met het spelletje, selecteert uw team en het andere team: Klik op Wijzigen kind in de rechter bovenhoek. m - gratis online spel voetbaltoernooi. Speel online flash game voetbaltoernooi voor gratis. Vergeet niet om dit strijd spel te beoordelen voetbaltoernooi deel dit spel met je beste vrienden.

Rente wijzigen - woonfonds


More_vert Certain parts of the legislative framework therefore need amending and changing. More by other dictionary words Dutch even more translations in the English- finnish dictionary.

wijzigen in

More_vert The commission appears not to understand this and wants to change our system. DutchIk begon mezelf overtuigen "nee, nee, ik werkte om de gezicht regels te wijzigen. More_vert I tried to convince myself that, "no, no, i have worked for the policy changes. DutchDat bewijst maar weer eens dat we in de toekomst onze energiemix kunnen wijzigen. More_vert It goes to show that we can make changes in our energy mix in the future. Dutchde commissie vindt het dan ook niet nodig de oorspronkelijke formulering te wijzigen. More_vert Thus, in the commission's view, it is not necessary to change the original wording.

DutchDaarmee krijg je er twee extra, maar dat zal het energiegebruik niet erg wijzigen. More_vert And with that you will get two extra, but that won't change the energy use very much. DutchHet is bijvoorbeeld niet mogelijk om de rechtsgrondslag van de verordening te wijzigen. More_vert For instance, it is not possible to change the legal basis for the regulation. DutchDaarom moeten wij het institutioneel kader ook op een aantal punten wijzigen en aanpassen.

Donorregister - mijn keuze wijzigen

Dutchde commissie stelt in haar mededeling voor deze toestand radicaal te wijzigen. More_vert In its communication, the commission proposes to completely overhaul this situation. DutchDat kan alleen als wij de structuren en procedures van de wto drastisch wijzigen. More_vert This can only happen if we seriously adjust the structures and kaneel procedures of the wto. DutchDe bedoeling is dus de formulering te wijzigen van " te abrupte " in " aanzienlijke ". More_vert so, the aim is to change the wording from too brutal to very significant. DutchHet staat het Parlement vrij de juridische beginselen, indien gewenst, te wijzigen more_vert It will be open to parliament to amend the legal principles if it so wishes. Dutchde commissie schijnt daar geen begrip voor te hebben en wil dat nu wijzigen.

wijzigen in

Lezersservice - de limburger Adres

DutchWij dienen een aantal richtlijnen te wijzigen voordat zij wettelijk bindend zijn. More_vert we need to change a number of directives before they will be legally binding. DutchAlleen een akkoord van de 150 verdragsluitende partijen kan gerechten het Verdrag wijzigen. More_vert It can only be amended with the agreement of the 150 States that are parties. DutchAls we de naam van onze delegatie wijzigen, tonen we ons weinig vastberaden. More_vert to change the name of the parliamentary delegation is not a sign of resoluteness. DutchMomenteel doen 1800 organisaties een beroep op ons om het systeem te wijzigen. More_vert Today, 1,800 organisations are addressing us and calling for changes to the system.

DutchWij zullen ons standpunt hierover in de bemiddelingsprocedure dus niet wijzigen. More_vert, there is no moving beyond that, either here or in the conciliation procedure. DutchHet blijft dus mogelijk ook het beoogde maximum in een later stadium te wijzigen. Subsequent amendment, including altering the ceiling, is therefore still possible. DutchTen tweede kon alleen de raad de bijlagen van de bestaande verordening wijzigen. Secondly, the annexes to the existing regulation can only be amended by the council. DutchNathan en zijn baas gingen naar de gemeenteraad om de verordening te wijzigen. More_vert, nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.

5 euro - cases hoesjes kopen?

Search dictionary, more information, translations examples more_vert, wij zien ons genoodzaakt nog een ander aspect van het voorstel van de commissie te wijzigen. Expand_more, there is another aspect of the commission's proposal that we must modify. More_vert, wij zullen dan ook proberen om de resolutie bij de stemming te wijzigen. That is why we will try to modify the resolution during the vote. More_vert, wij zouden artikel 4 betreffende de duur van invorderingsprocedures liever niet wijzigen. We would also prefer not to modify, article 4 on the duration of recovery procedures. Context sentences, dutchIk horloge betreur dit en ik vrees dat wij onze procedures in dat opzicht moeten wijzigen. More_vert, this is unfortunate, and we shall have to change our procedures in this respect.

Wijzigen in
Rated 4/5 based on 886 reviews